Sözleşmeli Personel Nedir?

Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri alınarak ilgili kurumun teklifiyle, özel mesleki bilgiye…