REKLAM ALANI 5

Sözleşmeli Personel Nedir?

Reklam alanı 1

Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri alınarak ilgili kurumun teklifiyle, özel mesleki bilgiye gereksinim duyulduğunda veya yıllık programda geçici işlerde görevlendirilmek için sözleşme yapılarak geçici bir şekilde çalıştırılmasına karar verilen bir kamu hizmeti görevlisine sözleşmeli personel denir.

REKLAM ALANI 3

Sözleşmeli Personel Nasıl Olunur?

Devlet Personel Başkanlığı her kurum adına sözleşmeli olarak personel alımı yapar. Bu kapsamda kurumlar memur gereksinimlerini Devlet Personel Başkanlığı’na bildirir. Devlet Personel Başkanlığı ise çıkartmış olduğu ilanlar ile de personel alım yapar. Bu şartlar altında birçok kurum sözleşmeli olarak personel alır. Sözleşmeli olarak avukat, mühendis, mimar, hemşire ve büro personeli gibi birçok farklı meslekten personel alımı yapılır. Sözleşmeli personel olabilmek için sunulan şartlar ise şunlardır:

*TC vatandaşı olmak,
*Kamudan yasaklı olmamak,
*Belirli suçlardan bir ceza almamak,
*KPSS’den 70 puanın altında bir puan almış olmamak gibi bazı şartlar mevcuttur. Ancak bu genel şartların dışında her kurumun personel alımı yapılacak olan kurum içi kurallara ve işe ve göre belirlediği bazı özel şartlar da bulunur. Bu şartlar ise çıkarılan ilanlarda belirtilir. Kurumların belirlemiş olduğu özel şartlar ise şu konularda belirlenir:

*Yaş,
*Eğitim seviyesi,
*Yabancı dil veya deneyim gibi konularda belirlenen özel şartlar olabilir. Bu sebeple sözleşmeli personel alımına başvuruda bulunacak olan adaylar başvuru yaparken bu şartları sağlayıp sağlamadıklarına dikkat etmelidir.

Sözleşmeli Personelin Hakları

Sözleşmeli personellerin sahip olduğu haklardan biri olan doğum izni, doğum yapmadan önce 8, doğum yaptıktan sonra da 8 hafta olarak belirlenmiştir. Süt izni ise, diğer memurlarda da olduğu gibi iznin bitiminden sonra gelecek olan ilk 6 ayda 3 saat, diğer altı ay için ise 1,5 saat şeklinde düzenlenmiştir.
Daha önce iki gün olarak verilen babalık izni ise 10 güne çıkarılmıştır. Ayrıca kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi, babasının, annesinin, eşinin, çocuğunun ya da kardeşinin ölümü durumunda ve her olay için izni 7 gün olarak belirlenmiştir. Sözleşmeli personellerin mazeret izni süresi ise diğer kadrolu memurlar gibi 10 gün şeklinde düzenlenmiştir. Bunun yanında evlat edinmeye dayalı olan izin hakkı 8 hafta şeklinde belirlenmiştir.

Sözleşmeli personellerin bakmakla yükümlü olduğu ya da refakat etmediği durumunda hayatı tehlikeye girecek olan ana, baba, çocuk ve eş ile kardeşlerinden birinin çok ağır bir kaza geçirmiş olması ya da tedavisi uzun süreli olan bir hastalığının olması hallerinde ve bu hallerin de sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi koşuluyla üç aya kadar süren ücretli izin hakları da mevcuttur.

Kadın sözleşmeli personele, tabip raporunda açıklanması halinde gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından daha önce ve gebeliğinin yirmi dördüncü haftası da baz alınarak ve doğumdan sonra da iki sene süreyle isteği haricinde gece nöbeti görevi verilmemesine ve bunun yanında engelli sözleşmeli personele isteği haricinde gece nöbeti görevi verilmemesine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır.

Hangi Kurumlar Sözleşmeli Personel Alımı Yapar?

Her sene sonunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sonucunda kamu kuruluşları, o yıl içerisinde alım yapacakları kamu memuru ve sözleşmeli memur sayısını kararlaştırır. Yapılan görüşmeler sonucunda da Bakanlar milletvekillerine personel alımıyla ilgili bütçelerini bildirir ve her kamu kuruluşu kendi ihtiyacına göre o yıl içinde çeşitli zamanlarda personel alım ilanı yayınlar ve başvuruları da belirli tarihlerde yapılmasını şart koşar.

Başvuru Sırasında Yanınızda Bulundurmanız Gereken Evraklar Nelerdir?

Kurumlara başvuru yaparken yanınızda bulundurmanız gereken bazı belgeler mevcuttur. Bu belgeleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

*Kurumdan alınmış olan başvuru dilekçesi,
*Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
*Öz geçmiş,
*Fotoğraf,
*Mezuniyet Belgesi,
*Sağlık Raporu,
*Adli Sicil Kaydı,
*Erkek adaylar için ise askerlik durum belgesi gibi belgeler kurum tarafından başvuruda bulunacak olan kişi için istenen belgelerdir.

Sözleşmeli Personelin Sözleşme Süresi Nasıl Belirlenir?

Sözleşmeli personelin sözleşme dönemi mali yıla uygun olarak hesaplanır. Yani her sene bitiminde tekrardan bir sözleşme süresi anlaşması uygulanır. Eğer çalışılan kurumda bir sonraki sene için personel gereksinimi yoksa da tekrar bir sözleşme yapılmayabilir. İhtiyaç olması halinde ise her sene yeniden işe giriş çıkış yapılmaz.

Sözleşmeli Personelin Ücreti Nasıl Belirlenir?

Sözleşmeli personele ödenecek olan ücret belirlenirken; eğitim düzeyi, unvan ve hizmet süreleri baz alınır. Ayrıca her sene belirlenen bu ücretin Toplu Sözleşme hükümlerine uyularak ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla duyurulan ücreti geçmeyecek bir şekilde belirlenmesi gerekir. Ancak yurt içi ve yurt dışında bu ücret tavanı farklılık gösterir.

Kaynakça: https://www.bilgiustam.com/sozlesmeli-personel-nedir/
Yazar: Bilgiustam / Sevinç Urgenç
Erişim tarihi; 23.06.2020
Daha fazlası için, kaynak siteyi ziyaret edebilirsiniz.

REKLAM ALANI 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.